زمان بارگزاری این صفحه: 3:58 AM UTC

نوشته هایی با برچسب واکنش جماعتی به عملکرد عاشوری

بی عرضگی نماینده با چادر زدن پنهان نمی شود/ جوان ها بیکارند ولی دامادهای شما در بهترین سازمانها مسئولیت دارند

نماینده اسبق مردم فومن و شفت با عوام فریبانه دانستن اقدامات نماینده فعلی این حوزه انتخابیه پرده از برخی ناگفته ها برداشت که بسیار شنیدنی است.

عناوین ویژه