زمان بارگزاری این صفحه: 1:07 AM UTC

نوشته هایی با برچسب وب سایت دکتر حسن روحانی

به دیپلمات های شجاعمان افتخار می کنیم/ انتقاد هو کردن نیست/ چرا برای طرف مقابل کف می زنید؟

امروز دیپلمات های مجرب کشور در مذاکرات در برابر شش کشور دنیا محکم حرف می زنند؛ این افتخار برای کشور است حالا عده ای ایراد می گیرند که طرف تند راه رفت یا عینکش چنان بود/ آن طرفی ها دارند برای تیم های خودشان کف می زنند اما این طرف معلوم نیست که چه می کند؟

وقتی روحانی و ظریف به اخراج ازنظام و اعدام محکوم می شوند

صدای گیلان – یک چهره برنامه های مذهبی صداوسیما در تجمعی در مشهد به شدت دولت را به باد انتقاد گرفت و رئیس جمهوری را به برکناری و وزیر امور خارجه را به اعدام تهدید کرد!

عناوین ویژه