زمان بارگزاری این صفحه: 10:46 PM UTC

نوشته هایی با برچسب وزارت اموزش وچرورش

وزارت آموزش وپرورش؛ تنبیه بدنی ممنوع و انجام ان جرم است

تنبیه بدنی از نظر مقررات و قوانین آموزش و پرورش ممنوع و انجام آن جرم است و با مرتکبین تنبیه بدنی براساس قوانین و آیین نامه های مصوب برخورد جدی شده و می شود.

عناوین ویژه