زمان بارگزاری این صفحه: 3:46 PM UTC

نوشته هایی با برچسب وزارت راه و شهرسازي گيلان

مساجد بين راهي گيلان تجهيز مي شود

صدای گیلان – مدير كل راه وشهر سازي گيلان گفت:به منظورخدمت رساني مطلوب به مسافران نوروزي مساجد بين راهي گيلان تجهيز مي شود.

مدير كل راه وشهر سازي گيلان

فرايند انجام كار در راه وشهرسازي گيلان بهبود مي يابد

صدای گیلان – مديركل راه وشهرسازي گيلان در جلسه اي با مديران ستادي از بهبود وارتقاء فرايند انجام كار در سال آتي خبر داد.

راه وشهرسازي گيلان

عناوین ویژه