زمان بارگزاری این صفحه: 10:41 AM UTC

نوشته هایی با برچسب وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران

مدیرکل دفتر شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور منصوب شد

صدای گیلان – «بهزاد افشار» با حکم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به سمت مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا منصوب شد .

عناوین ویژه