زمان بارگزاری این صفحه: 1:22 PM UTC

نوشته هایی با برچسب وزیر بهداشت در صومعه سراعوزیر فهنگ در صومعه سرا

استقبال مردم صومعه سرا از دولت تدبيراميد/ تصاوير

تصاویر استقبال مردم شهرستان صومعه سرا از دولت تدبيراميد .

استقبال مردم صومعه سرا از دولت تدبيراميد

عناوین ویژه