زمان بارگزاری این صفحه: 6:36 PM UTC

نوشته هایی با برچسب وزیر جهاد کشاورزی

بازدید وزیر جهاد کشاورزی از مزارع لولمان

رشت – صدای گیلان؛ وزیر جهاد کشاورزی از طرح تجهیز مزارع لولمان بازدید کرد.

بازدید وزیر جهاد کشاورزی از مزارع لولمان

عناوین ویژه