زمان بارگزاری این صفحه: 3:07 PM UTC

نوشته هایی با برچسب وزیر دفاع

پشت‌پرده برکناری چاك‌هیگل از وزارت‌دفاع آمریکا.

صدای گیلان – برخی اختلاف هیگل با تیم امنیت ملی اوباما در کاخ سفید در خصوص استراتژی آمریکا در مواجهه با داعش و سوریه را دلیل برکناری یا استعفاع وی می دانند.

هیگل

عناوین ویژه