زمان بارگزاری این صفحه: 6:20 PM UTC

نوشته هایی با برچسب پاسداران

ترور دو تن از پرسنل سپاه پاسداران

ایران – دو نفر از کارکنان مخابرات سپاه بر اثر تیراندازی اشرار مسلح به شهادت رسیدند.

ترور دو تن از پرسنل سپاه پاسداران

عناوین ویژه