زمان بارگزاری این صفحه: 6:11 PM UTC

نوشته هایی با برچسب پايگاه اطلاع رسانی رئيس جمهور منتخب

به دیپلمات های شجاعمان افتخار می کنیم/ انتقاد هو کردن نیست/ چرا برای طرف مقابل کف می زنید؟

امروز دیپلمات های مجرب کشور در مذاکرات در برابر شش کشور دنیا محکم حرف می زنند؛ این افتخار برای کشور است حالا عده ای ایراد می گیرند که طرف تند راه رفت یا عینکش چنان بود/ آن طرفی ها دارند برای تیم های خودشان کف می زنند اما این طرف معلوم نیست که چه می کند؟

عناوین ویژه