زمان بارگزاری این صفحه: 8:53 AM UTC

نوشته هایی با برچسب پایانه

پایانه بار لوشان به دلیل مداخله‌های سیاسی به بهره‌برداری نرسید

صدای گیلان – رئیس کانون حمل و نقل کالای گیلان گفت: پایانه بار لوشان به دلیل بعضی از مداخله‌های سیاسی و غیر کارشناسی به بهره‌برداری نرسیده است.

کرایه حمل و نقل در گیلان

عناوین ویژه