زمان بارگزاری این صفحه: 4:10 PM UTC

نوشته هایی با برچسب پایگاه خبری،تحلیلی مریان خبر تالش

«قلعه کفایی» رئیس شورای شهر تالش شد

احمد قلعه کافی باکسب ۴ رای به عنوان ریاست شورای شهر تالش برگزیده شد.

شورای شهر تالش

عناوین ویژه