زمان بارگزاری این صفحه: 9:48 PM UTC

نوشته هایی با برچسب پدر هنر خود اموخته

بدرقۀ حاضرمشار تا قطعه هنرمندان

صدای گیلان – حسن حاضرمشار مجسمه ساز خودآموخته صبح فردا سه شنبه در قطعه هنرمندان ایران به خاک سپرده می شود.

حاظرمشار

عناوین ویژه