زمان بارگزاری این صفحه: 8:55 AM UTC

نوشته هایی با برچسب پردرآمد

«یارانه» پردرآمدها به تشخیص دولت قطع می شود

صدای گیلان – نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه قطع یارانه پردرآمدها را مشخص کردند.

«یارانه» پردرآمدها به تشخیص دولت قطع می شود

عناوین ویژه