زمان بارگزاری این صفحه: 4:52 PM UTC

نوشته هایی با برچسب پردرآمد

«یارانه» پردرآمدها به تشخیص دولت قطع می شود

صدای گیلان – نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه قطع یارانه پردرآمدها را مشخص کردند.

عناوین ویژه