زمان بارگزاری این صفحه: 3:39 PM UTC

نوشته هایی با برچسب پرویز محمدنژاد

نام نویسی ۱۲نفر از لنگرود برای ورود به مجلس دهم/ اسامی

در چهارمین روز از ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در لنگرود ۱۲ نفر ثبت نام کردند.

عناوین ویژه