زمان بارگزاری این صفحه: 2:58 PM UTC

نوشته هایی با برچسب پزشکان رشت

مهلت نام نویسی نامزدهای انتخابات انجمن پزشکان عمومی رشت

صدای گیلان – نام‌نویسی نامزدهای انتخابات انجمن پزشکان عمومی رشت تا پنجشنبه ۴/۱۰/۹۳ ادامه خواهد داشت.

انتخابات انجمن پزشکان عمومی رشت

عناوین ویژه