زمان بارگزاری این صفحه: 1:48 PM UTC

نوشته هایی با برچسب پلیس اگاهی

عشق به دخترعمو موجب قتل سهراب در ماسال

مدت هاست به دخترعمویم علاقه دارم اما به من پاسخ منفی داد و به عقد سهراب درآمد. این ازدواج باعث شد از سهراب کینه به دل بگیرم و نقشه قتل او را طراحی کنم.

قتل در ماسال

عناوین ویژه