زمان بارگزاری این صفحه: 3:33 PM UTC

نوشته هایی با برچسب پل خشتی فومن

کشف آثار تاریخی از پل خشتی در فومن + تصاویر‌

این پل خشتی از اواخر دوره صفویه و اوایل قاجار است.

عناوین ویژه