زمان بارگزاری این صفحه: 6:21 AM UTC

نوشته هایی با برچسب پورسینای رشت

بازدید وزیر بهداشت از مرکز آموزشی درمانی پورسینای رشت

رشت – صدای گیلان ؛ ضرورت توجه بیش از پیش مسئولین به تنها مرکز سانتر تروما ی گیلان.

عناوین ویژه