زمان بارگزاری این صفحه: 5:29 AM UTC

نوشته هایی با برچسب پوشش های مختلف میشل اوباما

شب عروسی اوباما و میشل/ عکس

فرهیختگان آنلاین؛ تصویر زیر مربوط به شب عروسی اوباما رئیس جمهور فعلی امریکا با میشل است.

عناوین ویژه