زمان بارگزاری این صفحه: 1:25 AM UTC

نوشته هایی با برچسب پول‌های

احتمال ورود پول‌های کثیف به انتخابات

اگر دقت نکنیم امکان دارد پول‌های کثیف در حوزه سیاست و قدرت ورود پیدا کند. باید دقت کنیم روزنه‌ها را ببندیم و راه ورود این پول به قدرت بسته شود.

پول کثیف

عناوین ویژه