زمان بارگزاری این صفحه: 7:40 AM UTC

نوشته هایی با برچسب پول میلیاردی به حساب عضو شورا

واریز پول میلیاردی به حساب یک عضو شورای تهران

براساس یک تصمیم غلط این فرد چند میلیارد تومان پول به حساب خود واریز کرده که این قضیه نادرست است، چطور ممکن است یک نماینده عضو شورای شهر که حق امضا نیز دارد، میلیاردها تومان پول را خرج کند.

عناوین ویژه