زمان بارگزاری این صفحه: 5:28 AM UTC

نوشته هایی با برچسب پژمان فهیمی فام

نام نویسی ۱۲نفر از لنگرود برای ورود به مجلس دهم/ اسامی

در چهارمین روز از ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در لنگرود ۱۲ نفر ثبت نام کردند.

عناوین ویژه