زمان بارگزاری این صفحه: 4:29 AM UTC

نوشته هایی با برچسب پژوهشگران تقدیر

تقدیر از عضو مخترع کتابخانه شهید چمران شفت

صدای گیلان – از سوی کانون مخترعان و پژوهشگران کشور صورت پذیرفت:تقدیر از عضو نخبه و مخترع کتابخانه عمومی شهید چمران شفت.

عناوین ویژه