زمان بارگزاری این صفحه: 1:32 AM UTC

نوشته هایی با برچسب پیام هاشمی

هاشمی: میرزاکوچک خان، سرشار از روح دیانت و ملیت بود

آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در پیامی به همایش ملی بازشناسی نهضت جنگل گفت: میرزاکوچک سرشار از روح دیانت و ملیت بود و بر اساس روحیات دینی و ملی، نهضتی را در تاریخ ایران به یادگار گذاشت که به ‘نهضت جنگل’ معروف است.

پیام هاشمی به همایش نهضت جنگل

عناوین ویژه