زمان بارگزاری این صفحه: 6:45 AM UTC

نوشته هایی با برچسب پیرموذن نماینده اردبیل

شکایت نماینده آستارا از نماینده اردبیل

نماینده آستارا در مجلس گفت: به دلیل طرح برخی مطالب در خصوص زمین خواری در گردنه حیران و ادعای برخی مطالب کذب و نسبت دادن آنها به اینجانب از کماالدین پیرموذن نماینده اردبیل شکایت خواهم کرد.

عناوین ویژه