زمان بارگزاری این صفحه: 11:06 AM UTC

نوشته هایی با برچسب پیشگر

از لحاظ قانونی دو ماه دیگر برای انتخاب شهردار رشت فرصت داریم

فرانک پیشگر گفت؛ حدود یک ماه است که شهرداری رشت توسط سرپرست اداره می شود و از لحاظ قانونی، شورا دو ماه دیگر فرصت دارد تا شهردار مناسبی را برای کلانشهر رشت انتخاب کند.

عناوین ویژه