زمان بارگزاری این صفحه: 3:31 AM UTC

نوشته هایی با برچسب چاقوکشی

چاقو کشی در بیمارستان فاطمی اردبیل

صدای گیلان – درگیری و نزاع جمعی ابتدا در محله وحدت اردبیل روی داده و درپی انتقال یکی از مجروحان به بیمارستان فاطمی دو طرف نزاع و خانواده آنها این درگیری را به محوطه بیمارستان کشانده اند.

عناوین ویژه