زمان بارگزاری این صفحه: 1:00 PM UTC

نوشته هایی با برچسب چنگير شكوري

خوشحالي آستارایی ها از سفر رییس جمهوربه گيلان

آستارا – صدای گیلان ؛ خوشحالي زايدالوصف مرزنشينان غيور آستارا از سفر رياست محترم جمهور به گيلان.

خوشحالي آستارایی ها از سفر رییس جمهوربه گيلان

عناوین ویژه