زمان بارگزاری این صفحه: 6:16 AM UTC

نوشته هایی با برچسب چهارشنبه سوریِ

جشن چهارشنبه‌سوری در کشتی «میرزا کوچک خان» لغو شد

با اینکه مالک کشتی میرزا کوچک خان منکر اجرای هرگونه تور تفریحی به‌ویژه به مناسبت چهارشنبه‌سوری در این کشتی شده، اما طبق اظهارات «مجری تورِ چهارشنبه‌سوریِ کشتی میرزا کوچک‌خان»، این تور به دلیل افزایش مبلغ قرارداد توسط مالک کشتی لغو شده است.

جشن چهارشنبه‌سوری در کشتی «میرزا کوچک خان» لغو شد

عناوین ویژه