زمان بارگزاری این صفحه: 5:38 PM UTC

نوشته هایی با برچسب کارخانه فولاد

تعطیلی کارخانه فولاد آستارا بعد از یک هفته فعالیت

صدای گیلان – مدیر کارخانه فولا استارا دلیل تعطیلی را عدم نقدینگی کافی ذکر کرد

کارخانه فولاد استارا

عناوین ویژه