زمان بارگزاری این صفحه: 5:13 AM UTC

نوشته هایی با برچسب کار آفرین نمونه

زن معلول فومنی که کار آفرین نمونه شد

فریبا معصومی، معلول کارآفرین فومنی با نحوه نگاهش به زندگی و با عملکردش، ایمانی را به نمایش می‌گذارد که نیاز همیشگی انسان‌هاست.

زن معلول فومنی که کار آفرین نمونه شد

عناوین ویژه