زمان بارگزاری این صفحه: 6:54 PM UTC

نوشته هایی با برچسب کاظمی شهردار رشت

شهردار منتخب رشت مورد تایید وزارت کشور نخواهد بود

فرماندار رشت اذعان کرد که صورت جلسه ی انتخاب شهردار رشت از نظر شکلی و شیوه رای گیری صحیح نبوده و در صورت ارایه آن به وزارت کشور مورد تایید وزیر قرار نخواهد گرفت .

عناوین ویژه