زمان بارگزاری این صفحه: 2:30 PM UTC

نوشته هایی با برچسب کامبیز نویدی

حکایت تراژیک یک شورا؛ تمام آنچه در انتخاب کاظمی به عنوان شهردار رشت رخ داد

صدای گیلان – از همان جلسه استیضاح خلیلی تکلیف دو کاندیدای بعدی شهرداری روشن شد: مجید رجبی ویسرودی و مسعود کاظمی.

عناوین ویژه