زمان بارگزاری این صفحه: 10:44 AM UTC

نوشته هایی با برچسب کانال «شپول کنار»

نهر هراس‌آور آب‌های سطحی و فاضلاب در فومن

کانال «شپول کنار» از قلب محله دخانیات فومن می‌گذرد و هنگام فصل گرما بوی غیرقابل تحمل و متعفن و در زمان بارش باران به دلیل ساماندهی نامناسب و غیراصولی حالت خروشان دارد و به نهر هراس‌آور تبدیل شده است.

نهر هراس‌آور آب‌های سطحی و فاضلاب در فومن

عناوین ویژه