زمان بارگزاری این صفحه: 3:51 PM UTC

نوشته هایی با برچسب کتاب آقای سفیر

ظریف؛ در دوره احمدی نژاد سفیر بیکار بودم/ رهبری مخالف برکناری ام بود

آن طور که شنیده ایم در اولین سفر آقای احمدی نژاد به نیویورک می دانم، ایشان تمایل داشتند در همان سفر، بنده را قبل از دیگر سفرا برکنار کنند

ظریف و احمدی نژاد

عناوین ویژه