زمان بارگزاری این صفحه: 3:03 PM UTC

نوشته هایی با برچسب کلید

پایش دریای خزر کلید خورد

صدای گیلان – این پایش با توجه به سیاست‌های وزارت نیرو در بهره‏‌برداری از آب‌های غیرمتعارف که یکی از موارد آن شیرین‌سازی آب دریای خزر است، بسیار حائز اهمیت است.

Caspian sea

عناوین ویژه