زمان بارگزاری این صفحه: 3:34 AM UTC

نوشته هایی با برچسب کلیه روستاهای انزلیکلیه روستاهای

کلیه روستاهای انزلی تحت پوشش اینترنت قرار دارند

انزلی؛ رییس اداره مخابرات انزلی از بهره مندی کلیه روستاهای تابعه این شهرستان از اینترنت خبر داد.

عناوین ویژه