زمان بارگزاری این صفحه: 7:13 PM UTC

نوشته هایی با برچسب کنتور برق دروازه قرآن خشکبیجار به سرقت رفت!

کنتور برق دروازه قرآن خشکبیجار به سرقت رفت!

صدای گیلان – در اقدامی عجیب، کنتور برق دروازه قرآن خشکبیجار به سرقت رفت.

عناوین ویژه