زمان بارگزاری این صفحه: 10:41 PM UTC

نوشته هایی با برچسب کنندگان

بازدیدکنندگان اماکن تاریخی گیلان بیمه می شوند

صدای گیلان – گردشگران بازدید کننده از اماکن تاریخی گیلان در آستانه سال نو تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

عناوین ویژه