زمان بارگزاری این صفحه: 9:56 PM UTC

نوشته هایی با برچسب کوتاه قد شدن

هشدار به خطر کوتاه قد شدن ایرانی‌ها

صدای گیلان – وزیر بهداشت؛ در آینده خطر کوتاه قد شدن ایرانی‌ها وجود دارد چراکه عدم مصرف شیر و لبنیات یا کاهش آنها در تراکم و توده‌ استخوانی موثر است.

عناوین ویژه