زمان بارگزاری این صفحه: 12:42 AM UTC

نوشته هایی با برچسب کوته کومه

جنگل منطقه کوته کومه دود می‌شود!

نبود گاز طبیعی و آب شرب از مشکلات عمده مردم منطقه کوته کومه است و مردم منطقه برای تأمین سوخت خود از هیزم‌های بریده شده درختان جنگلی استفاده می‌کنند.

عناوین ویژه