زمان بارگزاری این صفحه: 6:20 PM UTC

نوشته هایی با برچسب کودکان داعشی اولین اعدام گروهی را اجرا کردند

جنایت کودکان داعشی در نهایت خونسردی/ عکس

گروه داعش ویدیویی را از جنایت جدید اعضای کم سن و سال این گروه تروریستی منتشر کرد.

عناوین ویژه