زمان بارگزاری این صفحه: 12:04 PM UTC

نوشته هایی با برچسب کود تقلبی

کشاورزان گیلانی مراقب توزیع کودهای تقلبی باشند

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان با اشاره به اینکه انواع کود شیمیایی در انبارها وجود دارد، نسبت به فروش کودهای تقلبی توسط سودجویان به کشاورزان گیلانی هشدار داد.

عناوین ویژه