زمان بارگزاری این صفحه: 6:59 PM UTC

نوشته هایی با برچسب گردنه حیران عکس

افشاگری تازه نماینده آستارا علیه نماینده اردبیل

بسیاری از کسان دیگر از جمله فامیل های این نماینده و شرکای تجاری وی نیز در آنجا صاحب ملک هستند و حتی برادرخانم، بردار ایشان که اکنون ساکن آمریکاست، نیز در این منطقه ملک دارد.

نماینده استارا و اردبیل

عناوین ویژه