زمان بارگزاری این صفحه: 1:06 PM UTC

نوشته هایی با برچسب گروهبانيكم محمدرضا فروزش

رد رشوه 42 ميليوني به ماموران انتظامی در رشت و شفت

صدای گیلان – ماموران انتظامي در استان گيلان، رشوه 42 ميليون و نهصد و هشتاد هزار ريالي متهمان را صورتجلسه كردند.

عناوین ویژه