زمان بارگزاری این صفحه: 2:41 PM UTC

نوشته هایی با برچسب گروهبانيكم محمدرضا فروزش

رد رشوه 42 ميليوني به ماموران انتظامی در رشت و شفت

صدای گیلان – ماموران انتظامي در استان گيلان، رشوه 42 ميليون و نهصد و هشتاد هزار ريالي متهمان را صورتجلسه كردند.

رشوه

عناوین ویژه