زمان بارگزاری این صفحه: 7:20 AM UTC

نوشته هایی با برچسب گروهبانيكم محمدرضا فروزش

رد رشوه 42 ميليوني به ماموران انتظامی در رشت و شفت

صدای گیلان – ماموران انتظامي در استان گيلان، رشوه 42 ميليون و نهصد و هشتاد هزار ريالي متهمان را صورتجلسه كردند.

عناوین ویژه