زمان بارگزاری این صفحه: 8:56 PM UTC

نوشته هایی با برچسب گروهبانيكم پژمان خوش روش

رد رشوه 42 ميليوني به ماموران انتظامی در رشت و شفت

صدای گیلان – ماموران انتظامي در استان گيلان، رشوه 42 ميليون و نهصد و هشتاد هزار ريالي متهمان را صورتجلسه كردند.

عناوین ویژه