زمان بارگزاری این صفحه: 2:41 PM UTC

نوشته هایی با برچسب گروه افراطی

شکنجه زنان با ابزارهای قرون وسطایی توسط داعش!

گروه تروریستی «داعش» از هر وسیله‌ای برای تحقیر کرامت انسانی استفاده می‌کند و شاخه زنان این گروه از ابزارهای شکنجه قرون وسطایی برای مجازات مادرانی که در اماکن عمومی به کودک خود شیر می‌دهند، استفاده می‌کند.

عناوین ویژه