زمان بارگزاری این صفحه: 7:16 AM UTC

نوشته هایی با برچسب گلسار

گیلان در چنین روزی ؛خانه‌های گلسار رشت اشغال شد

صدای گیلان – شهرک گلسار متعلق به یک سرمایه‌دار قدیمی رشت بود که بعدها توسط بنیاد شمس پهلوی خریداری و زمین‌های کشاورزان نیز به زور از آنان به قیمت نازل، گرفته شد.

عناوین ویژه