زمان بارگزاری این صفحه: 8:42 AM UTC

نوشته هایی با برچسب گلشیفته فراهانی، گلشیفته فراهانی برهنه

امیر تتلو؛ گلشیفته فراهانى توسط شیطان هدایت و تسخیر شده است

من عقیده دارم که گلشیفته ى فراهانى لحظه اى غیر ارادى توسط شیطان هدایتو تسخیر شده و امروز خودش ناراحت و پشیمان است از این اشتباه !!!

عناوین ویژه